Concurs Premii in valoare de 10.00 0 lei

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

Premii in valoare de 10.000 lei”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Premii in valoare de 10.000 lei” (denumit in continuare„Concursul”) este NALA COSMETICS SRL, punct de lucru in Str. Icoanei, nr 96A, Bucuresti, C.U.I. RO23788596, inregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului J40 /7494 /2008 („Organizatorul”).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 1.10.2019 - 31.10.2019 pe conturile de Facebook si Instagram ale companiei Nala Cosmetics la adresele: https://www.facebook.com/nalacosmetics/ si https://www.instagram.com/nala_cosmetics/  si presupune inscrierea printr-un comentariu la un post dedicat concursului si urmarirea paginii de Instagram sau Facebook a Nala Cosmetice Naturale.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont valid de Facebook sau Instagram, completat cu o adresa de email valida.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Potrivit prevederilor legii, anuntarea castigatorului si a Premiului este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul castigatorului privind faptul ca numele sau si Premiul obtinut va fi facut public potrivit legislatiei romane in vigoare. Datele personale privind numele câștigătorilor vor fi utilizate pentru anuntarea publică a castigatorului despre rezultatul extragerii la sorti.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru transmiterea de materiale publicitare, informari cu ultimele noutati, cu privire la concursuri/tombole si promotii initiate si oferite de Organizator si/sau pentru intocmirea de evidente statistice, daca participantul a consimtit in acest sens.

Organizatorul asigura tuturor participantilor respectarea drepturilor legale recunoscute prin Legea nr. 677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale care ii privesc si dreptul de a solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Nala Cosmetics SRL, cu sediul in Str. Icoanei, nr 96A, Bucuresti.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor fi informați despre concurs pe contul de Facebook sau Instagram al Nala Cosmetice Naturale sau prin intermediul emailului. Utilizatorii se pot inscrie la concurs in perioada 1.10.2019-31.10.2019, astfel:

-          Trebuie sa scrie un comentariu la posturile dedicate de promovare a concursului in care introduce numele unei prietene. Aceste posturi se gasesc pe pagina de Facebook sau Instagram a organizatorului.

-          Trebuie sa dea follow pe Instagram sau like pe Facebook contului Nala Cosmetice Naturale

In momentul in care cele 2 conditii sunt indeplinite, inscrierea este valida.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda 100 de premii, fiecare in valoare de 100 lei, valoare totala premii: 10.000 lei. Premiile se vor acorda in vouchere de cumparaturi pe website-ul www.nala.ro si pot fi folosite in maxim 30 de zile de la primire.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti cu ajutorul site-ului https://commentpicker.com/, in data de 04.11.2019. Vor fi extrase 50 de premii pentru inscrierile din platforma Facebook si 50 de premii pentru platforma de Instagram. Toti participantii trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului. Cei care nu respecta cele 2 conditii, nu vor fi inclusi in extragere si se va acorda premiul rezervelor.

Vom avea 20 de rezerve extrase, 10 pentru platforma Facebook si 10 pentru platforma Instagram.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorul va fi anuntat in data de 04.11.2019 pe contul de Facebook si de Instagram al organizatorului, in cadrul unor stories.

Castigatorul va fi contactat prin intermediul mesageriei specifice Facebook sau Instagram de catre Organizator, folosind username-ul cu care te-ai inscris in concurs. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul nu revendica sau daca refuza premiul in 3 zile lucratoare, se va contacta prima Rezerva, extrasa in cadrul aceleiasi etape de premiere. Daca prima rezerva nu revendica sau refuza premiul in 3 zile lucratoare din momentul in care a fost contactat, premiul se va anula.

Participantilor la Concurs a nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com sau instagram.com

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31.10.2019, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea, sau în cazuri excepționale, în care organizatorul nu mai poate continua concursul.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a NALA Cosmetice Naturale. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/nalacosmetics/

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre NALA Cosmetice Naturale si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

 

SC Nala Cosmetics SRL