Termeni și condiții de utilizare

Folosirea website-ului nala.ro și plasarea de comenzi prin telefon sau on-line reprezintă acceptul dumneavoastră în ceea ce privește condițiile mai jos menționate.

NALA: reprezintă societatea Balkan Venture Parteners SRL cu adresa în str. Lehliu nr. 12 - 20, etaj 1, camera 11, București, sect. 2, CUI RO25338113, Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului J40/10403/2015;

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale Balkan Venture Parteners SRL., cum ar fi, dar fără a se limita la, denumirea NALA;

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând Balkan Venture Parteners SRL, care se află la adresa nala.ro, prin intermediul căruia utilizatorii au acces la informații privind serviciile și produsele oferite/ asigurate de către Balkan Venture Parteners SRL sub brand-ul NALA;

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

CLIENT: reprezintă persoana care accesează Site-ul și plasează o comandă, conform definiției de mai jos;

CONT: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumparator și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.);

COMANDĂ: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site;

BUNURI ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat;

CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător;

CONTRACT – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului;

REVIEW – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre NALA, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi, cât și alte informații considerate de NALA ca fiind de interes pentru Utilizatori. NALA este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale NALA și ale terților, prevăzute de legislația în vigoare.

1. NALA Cosmetice Naturale – informații generale

Echipa NALA face tot posibilul ca detaliile referitoare la descrieri, prețuri, fotografii, sau durata livrării, aferente produselor comercializate, să fie cât mai precise. Totuși, NALA își rezervă dreptul de a refuza comenzi dacă se constată că informațiile privind produsul comandat de dumneavoastră au fost introduse eronat. De asemenea NALA își rezervă dreptul de a anula comenzile care au caracter fraudulos.

Prețurile comunicate pe site includ TVA. În cazuri excepționale, NALA își rezervă dreptul de a schimba prețurile de vânzare ale produselor prezentate, cu notificarea imediată și completă a clienților ce comandă astfel de produse. Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, NALA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale/ automate), conform cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, NALA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopul monitorizării/securității persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private, datele personale care îi sunt furnizate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obține de la NALA, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de NALA;
 • dreptul de a obține de la NALA, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obține de la NALA, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată poate adresa un e-mail la contact@nala.ro, sau Autoritaţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6. Legislație

Lege nr. 449/2003: privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

Ordonanța nr. 21/1992: privind protecția consumatorilor

Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private

Ordonanţă nr. 130 (r1) din 31/08/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă

OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii

Regulamentul CE 1223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind produsele cosmetice

7. Garantia produselor

Produsele afișate pe site nu au termen de garanție, în sensul articolului 57, din legea 296 privind Codul Consumului.